Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn - Elverum

Annet

Dato
11. februar kl. 18:00 - 20:30
Passer for
Alle
Turtyper
Annet, , Årsmøte
Arrangør
DNT Finnskogen og Omegn - Elverum
Turområde
Finnskogen (se kart)

Det ønskes velkommen til Årsmøte på Hanstad Barne- og ungdomsskole.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 31. januar.

Saker kan sendes pr. e-post til johannes.haugland@gmail.com

Medlemmer som har betalt kontingent for 2020 og har postadresse i Elverum kommune har stemmerett.

Kaffe og kaker serveres.

SAKSLISTE:

1. Valg av møteleder, sekretær, underskrift av protokoll.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsberetning for 2019

4. Regnskap 2019

5. Handlingsplan 2020

6. Budsjett 2020

7. Inkomne forslag

8. Valg

Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn - Elverum

Det ønskes velkommen til Årsmøte på Hanstad Barne- og ungdomsskole. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 31. januar. Saker kan sendes pr. e-post til johannes.haugland@gmail.com Medlemmer ...