Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn - Elverum

Arrangement

Dato
15. mars kl. 19:00 - 21:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
DNT Finnskogen og Omegn - Elverum

OBS OBS! Ny møtedato 15.03.21 (grunnet strenge restriksjoner velger vi å utsette møtet)

Det ønskes velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn - Elverum

Medlemmer som har postadresse i Elverum og har betalt kontingent for 2021 har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 1. februar og forslag kan sendes på e-post til styreleder.elverum@dnt.no

Det blir enkel servering.

Grunnet usikkerhet rundt COVID19 ønsker, vi påmelding via våre hjemmesider. Evt på mail styreleder.elverum@dnt.no eller telefon 90061195.


Sted: Avklares på et senere tidspunkt og oppdateres her.
Adresse: 

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Velge møteleder
  3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
  4. Behandle årsmelding
  5. Legge frem lokallagets del av totale regnskap til DNT FO
  6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
  7. Behandle budsjett for kommende år
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Velge styre og valgkomite

Det tas forbehold om endringer, da vi alltid vil følge Covid-19 retningslinjer.

Kontaktinformasjon: