Endret dato for padletur på Kynna

Kanovelt
Kanovelt

Overnattingsturen til Holsjøen ved Kynna er flyttet til 25.-26. juni. Turen var i utgangspunktet planlagt helgen før, men måtte flyttes. Håper dette ikke skaper ubeleiligheter for noen. Bli med på overnattingstur med Barnas Turlag.

Turen går til Holsjøen ved Kynna, hvor det blir muligheter for padling. Første dag blir det padling på vann i nærheten av en flott overnattingsplass med gapahuker, bålplass, vannbrønn og brygge. Her blir det muligheter for å lære om sikkerhet og padleteknikk for de som er interesserte. Dag to vil det bli muligheter for å padle en strekning på ca 8-9 km ned til Sævsjøen for de som ønsker.DNT Elverum har 8 kanoer til utlån og kan dessverre ikke ha flere deltakere enn vi har utstyr. Det blir derfor førstemann til mølla når det gjelder påmelding, og medlemmer blir prioritert. Muligheter for å benytte eget utstyr.

Påmelding til turleder Magnhild Medgard på mail mmedgard@hotmail.com eller tlf. 97730561 innen søndag 19. juni. Felles avreise fra Skogmuseet kl 11.00. (Med forbehold om nok påmeldte).
Foto: DNT Elverum