Barnas Turlag

Barnas Turlag Elverum ble startet i januar 2011 og tilhører DNT FO- Elverum. Vi ønsker å bidra til et aktivt familiefriluftsliv blant barnefamilier i Elverum. Barnas Turlag er Den Norske Turistforenings tilbud til barn og barnefamilier. Her treffer man andre friluftsglade barnefamilier, og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur. Barn fra 0-12 år kan være med i Barnas Turlag.

 Vi tilbyr et variert turtilbud med balnt annet trilletur, søndagstur, sykkeltur og overnattingsturer.  Det er kun trilleturene som har fast dag.

Konkret informasjon om turene finnes under turprogram og/eller på Facebook "Barnas Turlag DNT Elverum".

Trilleturer:

Vi har de siste årene klart å gjennomføre trilleturer en til to ganger i måneden. Museumsrunden har vært fast trilleturmål, med oppmøtested på Glomdalsmuseet kl 1100. Turen har en total varighet på 1-1,5 time. Turen avsluttes på museet hvor man kan spise lunsj, skifte, mate osv. Dag og tidspunkt varier etter hvem som kan lede turene (som regel en turglad og sporty nybakt mamma eller pappa). Dette byttes ca. hvert halvår. Følg med på programmet for oppdatering. 

KOM DEG UT DAGEN

To ganger i året arrangerer Barnas Turlag DNT Elverum KOM DEG UT DAGEN. Dette er DNT's nasjonale turdag og satsing på friluftsliv for å få alle ut i naturen. Arrangementet gjennomføres i hele landet på samme dager; alltid første søndag i februar  og første søndag i september. Dette er en aktivitetsdag for hele familien.

Turer og aktiviteter

Barnas Turlag organiserer hvert år et variert turtilbud. Det er en god blanding av nærturer og lek for de minste til mer utfordrende sykkelturer og overnattingsturer for de større barna. Målet er å skape turglede og trygghet på tur for alle. 

Turleder/aktivitesleder

Vi ønsker oss alltid nye turledere som kan hjelpe til å lede turer/aktiviteter i tillegg til å være med å planlegge turer. Hvis du har lyst til å bidra eller har et godt turforslag, send oss en epost eller kontakt oss på telefon. Vi setter pris på alle henvendelser!Velkommen til hyggelige turer sammen med andre friluftsinteresserte småbarnsfamilier! Vi gleder oss til å hilse på dere!

Hilsen Barnas Turlag Elverum 

Meld inn barnet i Barnas Turlag nå.