Om Oss

DNT FO-Elverum ble stiftet 6 april 2011.  Per 01.11.2017 hadde vi  774 medlemmer. DNT FO-Elverum ønsker å bidra til økt grad av friluftsliv gjennom å tilby et allsidig turprogram for alle aldersgrupper. DNT FO-Elverum er en ung organisasjon og tilbudet er foreløpig fokusert på turprogram i nærmiljøet.  På sikt kan det bli aktuelt å utvide turprogram og annet aktivitetstilbud.

I tilknytning til styret er det fem aktivitetsgrupper; Barnas Turlag, Turgruppa, Aktiv i 100, Stigruppa og tilrettelagt friluftsliv for utviklingshemmede (FTU).  De tre turgruppene gjennomfører turprogram for henholdsvis barn og voksne og stiller med turleder på alle turene. Stigruppa har hovedfokus på merking av turstier i nærområdene til Elverum. FTU startet opp i 2017, og er et lavterskel tilbud for personer med ulik utviklinghemming. De har base i hovedsak på skogmuseet. 

DNT FO Elverum var tilknyttet både Hamar og Hedemarken (HHT) og DNT Finnskogen og omegn fram til utgangen av 2014. Fra 2015 er vi kun et lokallag kun under DNT Finnskogen og omegn.