Stigruppa

Stigruppa emerker som navnet antyder nye og gamle stier i Elverum. Målet er å merke gode turstier i Elverum for å få enda fler ut på tur!

Vi konsentrer oss i første omgang om etablerte stier og nærturområdene i kommunen. Men har du tips om stier som burde vært merket så send oss gjerne en epost. 

Bidra?

Stigruppa vil gjerne ha flere som kan bidra. Meld fra hvis du har lyst til å delta i stimerkingsarbeid, alt fra noen timers arbeid en kveld eller helg til å påta deg ansvar som stifadder på en sti-strekning.  Ta kontakt med leder av stigruppa hvis dette er aktuelt for deg.

Foto: DNT Elverum