Styret

Styret i DNT FO Elverum 2018
Styret i DNT FO Elverum 2018 Foto: Ane Christesen Tange

Styret i DNT FO-Elverum koordinerer lokallagets aktiviteter og satsningsområder. Det er satt sammen av 5 medlemmer av DNT, som velges på årsmøtet. Ordninære styremedlemmer velges for 2 år av gangen, mens styreleder velges for 1 år av gangen. Vi har valgt å fordele styrets oppgaver ut på styremedlemmene (se liste). 

Navn Rolle E-post
Johannes Haugland Styreleder/Økonomiansvarlig Johannes.Haugland@gmail.com
Hege Baardsgaard Hanssen Styremedlem/ Barnasturlag baardsgaard_89@hotmail.com
Ane Christensen Tange Styremedlem/markedsføring ane.tange@gmail.com
Inger Lise Elvehøy Styremedlem/nestleder og leder av stigruppa inger.elvehoy@hihm.no
Fredrik Thompson Styremedlem/ leder av tugruppaFTU ansvarlig fsthompso@gmail.com
Jan Cato Mathisen Varamedlem janma4@hedmark.org
Peter Mûrer Varamedlem peter.murer1962@gmail.com