Styret

Styret i DNT FO Elverum 2019
Styret i DNT FO Elverum 2019 Foto: Ane Christensen Tange

Styret i DNT FO-Elverum koordinerer lokallagets aktiviteter og satsningsområder. Det er satt sammen av 5 medlemmer av DNT, som velges på årsmøtet. Ordninære styremedlemmer velges for 2 år av gangen, mens styreleder velges for 1 år av gangen. Vi har valgt å fordele styrets oppgaver ut på styremedlemmene (se liste). 

Navn Rolle E-post
Johannes Haugland Styreleder/ Økonomiansvarlig Johannes.Haugland@gmail.com
Hege Baardsgaard Hanssen Styremedlem/ Barnasturlag baardsgaard_89@hotmail.com
Ane Christensen Tange nestleder/ Markedsføring ane.tange@gmail.com
Tom Jensen Styremedlem/ Hytteansvarlig snekkertom@hotmail.com
Fredrik Thompson Styremedlem/ Leder av tugruppa og FTU ansvarlig fsthompso@gmail.com
Jan Cato Mathisen Varamedlem/ Ansvarlig for Opptur og ferskingkurs janma4@hedmark.org
Peter Mûrer Varamedlem/ Stiansvarlig peter.murer1962@gmail.com