Turledere

Denne siden vil bli oppdatert med informasjon og tips til våre turledere. Som turleder bidrar du til at vi kan tilby et variert turprogram for våre medlemmer og andre interesserte. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bli turleder i DNT FO-Elverum!

Turlederkurs


Vi anbefaler alle turledere som ønsker det å ta turlederkurs gjennom DNT. Kursavgiften dekkes for turledere i DNT FO-Elverum.

Den Norske Turistforening utdanner egne turledere. Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper: barn, unge, voksne og eldre. Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon.

DNTs turlederutdanning er bygget opp av 4 moduler som til sammen gir øverste nivå i turlederutdanningen. Man må fullført hvert nivå før man kan begynne på neste modul.

Les mer om turlederutdanningen på dnt.no

Materialforvalter:

Berit Holø har tatt på seg ansvaret for å holde alt utstyret vårt i orden. Ta kontakt med henne dersom det er feil/mangler, ødelagt utstyr eller om det er noe som er blitt borte. Ønsker om nytt utstyr rettes til styret.

Kontaktinfo:  Berit Holø e-post: be-holo@hotmail.com
Foto: Hallgeir Elvehøy

Tips til turen

Siden er under utvikling og det vil bli lagt ut mer informasjon etterhvert! Kom gjerne med tips til ønsket innhold til ane.tange[at]gmail.com. eller til lederne for turgruppene.