Årsmelding og nytt styre

Årsmøte DNT Elverum 2016
Årsmøte DNT Elverum 2016 Foto: Ane Christensen Tange

Årsmøte ble avholdt på mandag 8. februar. Gunnar Vestby fra DNT Finnskogen og omegn dirigerte det hele med stødig hånd. Årsberetning, regnskap, budsjett og planer for 2016 ble enstemmig godkjent. Og det ble valgt ny styreleder og nye medlemmer til styret.

DNT Elverum har hatt en stødig vekst også i 2015. Styret er tilfreds med den økende aktiviteten. Det er styrets oppfatning at DNT Elverum begynner å bli en etablert organisasjon og at tilbudene i regi av Barnas Turlag og Turgruppa er blitt godt kjent.  Stimerkingsgruppa er ny av året 2015 og er under etablering.Det er meget dyktige og engasjerte ressurspersoner som har gjort det mulig med denne store aktiviteten, så takk til alle som bidrar i DNT Elverum. Vi vil også takke DNT Finnskogen og omegn for alle bidrag de har kommet med.
Nøkkeltall Antall Antall deltagere
Medlemmer pr 1.1.2015 739
Arrangementer i regi av Barnas Turlag 43 1718
Arrangementer i regi av turgruppa 16 280
Arrangementer i regi av stimerkingsgruppa 2 9
Totalt antall dugnadstimer 1332

Barnas Turlag 


Barnas Turlag har de siste årene jevnlig økt antall turer og antall deltakere på tur. I 2014 økte vi med ca 400 deltakere og i 2015 økte vi med ytterligere 450 deltakere.

Vi gjennomfører som tidligere kveldsmattur første mandag i måneden og søndagstur tredje søndag i måneden. I tillegg har vi større arrangement som Kom deg ut dagen (KDU) vinter/høst (som ble gjennomført for tredje gang), og juleavslutning på Munthegaarden. KDU/vinter hadde ca 80 deltakere, KDU/høst hadde ca 200 deltakere og juleavslutningen ca 300 deltakere. «Hverdagsturene» våre har som regel mellom 10-20 deltakere.
Turmål i 2015 har vært blant annet skitur til Svenkerudvollen, pilketur til Rokosjøen i Løten og fotturer til Stavåsdammen, Skallberget, Tårnet i Hernes, Gitvola, Flotsberget og Damtjern.

Turgruppa


Vår turgruppe, som arrangerer turer for voksne, gjennomførte 14 turer i 2015, med totalt 280 deltagere. Turgruppa tilbøy totalt 16 turer, men to turer ble avlyst på grunn av dårlig oppmøte, trolig på grunn av rådende værforhold de dagene. Gjennomførte turer gikk til Nupberget, Skallberget, Nordhue, Flotsberget, Skaftet, Raskifte (Elverums høyeste punkt), Haksakallen, Svenkerudvollen, Bergersjøen, langs Øksna, Flisberget, Vindheia, Steintjennskoia, Graslandsdammen, Haugsberget og Revelberg Seter. I turgruppa er det per dags dato tolv turledere som i skrivende stund gjennomfører vårt turprogram for første halvår 2016, og er godt i gang med å planlegge programmet for andre halvår.

Stigruppa


Nytt av året er at vi har etablert en egen stigruppe, som nå består av 11 personer. Inger Lise Elvehøy er ansvarlig for denne gruppa.  Leder av stigruppa deltok på STIkonferanse 2015 på Fornebu 17.-18.mars. Fem medlemmer gjennomførte i april «Turskiltkurset 2015».

Styret og stigruppa har diskutert stimerking en god del. Styret og stigruppa ser det som svært ønskelig å bli mer aktiv med stimerking, for å stimulere til mer sentrumsnært friluftsliv i barmarksesongen. I Elverum har vi et svært godt utbygd skiløypenett vinterstid. Elverum Turforening har gjort et godt arbeid med merking av skiløyper. Når snøen forsvinner ser vi stier og skogsbilveger på kryss og tvers i alle sentrumsnære skoger. Svært få av disse er imidlertid merket med skilt, og merking/skilting av rundturer er så godt som fraværende. Styret i DNT Elverum anser dette som en viktig oppgave framover. Det er spesielt ønskelig med merking av stier og rundturer i nærområdene til sentrum, dvs Svartholtet, Stavåsen og Grundsetmarka. Det er også viktig å få registrert disse turene på UT.no og få tegnet stiene inn på framtidig nye kart.

Deltakelse og samarbeidspartnere


DNT Elverum har deltatt på flere samarbeidsaktiviteter. Turgruppa stiller med turleder i forbindelse med Elverum kommunes/bedriftidrettslagets ”Ti på topp”.  Dette er svært vellykket.  Vi har deltatt på flere arrangementer i forbindelse med Friluftlivets år.  Vi har deltatt på flere møter med kommunen og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidspartnerne våre er:

•    Høgskolen i Hedmark Campus Elverum
•    Elverum Turforening
•    Joker Event
•    Munthegaarden
•    Norsk Skogmuseum
•    Ti på topp Elverum
•    Elverum kommune
•    Sport1 Elverum – Varebørsen
•    Elverum orienteringsklubb

Nytt styre


Turid Haugseth ble valgt til ny styreleder, Britt Karin Larsen og Inger Lise Elvehøy ble valgt til nye medlemmer i styret. Line Dahlberg og Geir Olav Nerby ble valgt til varmedlemmer. Knut Egil Bekkevold og Ane Christensen Tange fortsetter et år til.
Vi ønsker å takke Guri Ulltveit-Moe og Berit Holø for innsatsen i styret!
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum
Foto: DNT Elverum

Skrevet av Ane Christensen Tange 9. februar 2016